Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lớp tập huấn công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình năm 2023

     Ngày 21/12/2023, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức khai giảng Lớp tập huấn công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình năm 2023. Tham dự lớp học có 89 đại biểu là lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh.

    Tại lớp tập huấn, các đại biểu được nghe đồng chí Dương Hoàng Sum, Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở VHTTDL báo cáo các chuyên đề trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

    Trên lĩnh vực văn hóa và gia đình, các đại biểu được nghe trình bày vai trò quan trọng của của văn hóa, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh ta trong phát triển văn hóa hiện nay; Đề án Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030; Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Bộ tiêu ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh đến năm 2025; Trên lĩnh vực thể thao, hiện nay tỉnh đã tập trung đẩy mạnh phát triển thể thao quần chúng, phát huy thế mạnh của tỉnh để đầu tư các môn thể thao thành tích cao; đặc biệt để hỗ trợ cho thể thao tỉnh phát triển hơn nữa, ngày 07/12/2023 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định Số 29/2023/QĐ-UBND quy định mức thưởng bằng tiền đối với Huấn luyện viên, vận động viên lập thành tích tại các giải thể thao. Việc tỉnh ban hành quyết định này đã kịp thời quy định chi tiết, nội dung cụ thể; ban hành định mức theo từng môn, từng nội dung, nhóm tuổi thi đấu thể thao nhằm dễ áp dụng thực tiễn; tăng cao các mức thưởng cho Huấn luyện viên, vận động viên lập thành tích tại các giải thể thao, giải quyết được mức thưởng của tập thể tính bình quân cho cá nhân rất thấp tại các giải thể thao trước đây.

anh tin bai

Đồng chí Dương Hoàng Sum, TUV - Giám đốc Sở VHTTDL trình bày báo cáo các chuyên đề

    Lĩnh vực du lịch, các đại biểu được nghe cập nhật các quan điểm, chủ trương phát triển du lịch Trà Vinh của tỉnh hiện nay; chính sách hỗ trợ phát triển du lịch của tỉnh tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 10/6/2022 của Hội đồng nhân nhân tỉnh ban hành Quy định về một số chính sách hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022 - 2025; Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND ngày 13/11/2023 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nội dung chi và mức chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 27 tháng 02 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh, trong đó hỗ trợ chi thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới gắn với du lịch nông thôn và Chi hỗ trợ xây dựng và triển khai mô hình thí điểm phát triển du lịch nông thôn theo hướng du lịch xanh, có trách nhiệm và bền vững.  

    Thông qua lớp tập huấn nhằm kịp thời cập nhật, trang bị những chủ trương, chính sách, các kiến thức mới nhất trên vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình của tỉnh cho cán bộ, công chức là lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh qua đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, phục vụ sự nghiệp xây dựng phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội của tỉnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới./.

Tin, ảnh: Kiến Văn

 

 

                                       

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 372
  • Trong tuần: 2 814
  • Tất cả: 1961196
Đăng nhập