Trà Vinh tham dự Hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo Chiến lược văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025

    Ngày 29/6/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị trực tuyến để định hướng góp ý dự thảo Chiến lược văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025. Ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

    Tham gia hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo Ủy ban nhân dân 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại điểm cầu UBND tỉnh Trà Vinh có Ông Lê Thanh Bình, Ủy viên Thường vụ  Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh dự, cùng với đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch Đầu tư, Giao thông Vận tải, Thông tin Truyền thông, Tài chính, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ.

Tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh

     Tại buổi Hội nghị các đại biểu được nghe đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình bày báo cáo dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025 trong lĩnh vực du lịch (gọi tắt là Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025). Theo đó trên lĩnh vực văn hóa, mục tiêu đến năm 2030 100% các Bộ, ngành, địa phương xây dựng và thực hiện hiệu quả Quy tắc ứng xử văn hóa trong các lĩnh vực chuyên ngành theo chức năng, nhiệm vụ; 100% đơn vị hành chính cấp tỉnh, huyện có Trung tâm Văn hóa - Thể thao; 100% đơn vị hành chính cấp xã có Nhà văn hóa; có ít nhất 5 di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh; 95% - 100% di tích quốc gia đặc biệt và 65%-70% di tích quốc gia được tu bổ, tôn tạo; doanh thu của các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP…

    Đối với Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch dự kiến chủ trì thực hiện 7 nhiệm vụ cụ thể như: tổng kết, đánh giá, hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển du lịch; ứng dụng khoa học và công nghệ hiện đại, công nghệ số trong ngành du lịch; tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch; phát triển sản phẩm du lịch và quản lý chất lượng dịch vụ du lịch; hỗ trợ doanh nghiệp du lịch phục hồi, phát triển trong bối cảnh tác động của đại dịch COVID-19; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thị trường lao động du lịch bền vững; phát triển thị trường, tăng cường xúc tiến, quảng bá và đẩy mạnh hợp tác quốc tế về du lịch. Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng phối hợp triển khai nhiều nhiệm vụ với các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp.

     Tại hội nghị có 11 ý kiến tham luận, đóng góp cho 02 bản dự thảo trên của các bộ, tỉnh, thành trong cả nước và được lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu, hoàn thiện trước khi trình Chính phủ ban hành.

Tin, ảnh: Kiến Văn

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 911
  • Trong tuần: 10,125
  • Tất cả: 976,743
Đăng nhập